Các biện pháp phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới

Thực hiện một số biện pháp đơn giản dưới đây sẽ giúp phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới.